MS/20762CC : Developing SQL Databases (Microsoft SQL Server)

5 gün (30 Saat) İleri Seviye Sınıf / Online Veritabanı Geliştirme ve Sorgulama


SQL Server Veritabanlarının tasarlanması, geliştirilmesi, performansının artırılması, izlenmesi ve bu konudaki çalışmaları yürütmek için kullanılan araçları kapsar. "Developing SQL Databases" eğitiminde genel olarak veritabanı dosyaları, table, view, function, procedure, trigger, index, in-memory oltp, in-memor dw ve ilişkili nesneler oluşturulur. temel veri tipleri ile birlikte blob, json, xml ve spatial türden verilerle çalışılır. Hata ve transaciton yönetimi, partition, compression, temporary table gibi özellikler aktif edilir. CLR entegrasonu ile .net kodları kullanılarak SQL Server yeteneklerinin nasıl geliştirileceği incelenir. Bu eğitimden sonra Microsoft 70-762 sınavına girebilirsiniz.


Eğitim İçeriği

Module 1: Introduction to Database Development

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • Introduction to the SQL Server Services and Components
 • SQL Server Database Development Tasks

Module 2: Designing and Implementing Tables

 • Designing Tables
 • Table Design Methods
 • Data Types
 • Working with Schemas
 • Creating and Altering Tables

Module 3: Advanced Table Designs

 • Partitioning Data
 • Compressing Data
 • Temporal Tables

Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints

 • Enforcing Data Integrity
 • Implementing Data Domain Integrity
 • Implementing Entity and Referential Integrity (PK, FK, QK)

Module 5: Introduction to Indexes (Row Store Indexes)

 • Core Indexing Concepts
 • Data Types and Indexes
 • Heaps, Clustered, and Nonclustered Indexes
 • Single Column and Composite Indexes

Module 6: Designing Optimized Index Strategies

 • Index Strategies
 • Managing Indexes
 • Execution Plans
 • The Database Engine Tuning Advisor
 • Query Store

Module 7: Columnstore Indexes (InMemory DW)

 • Introduction to Columnstore Indexes
 • Creating Columnstore Indexes
 • Working with Columnstore Indexes

Module 8: Designing and Implementing Views

 • Introduction to Views
 • Creating and Managing Views
 • Performance Considerations for Views

Module 9: Designing and Implementing Stored Procedures

 • Introduction to Stored Procedures
 • Working with Stored Procedures
 • Implementing Parameterized Stored Procedures
 • Controlling Execution Context

Module 10: Designing and Implementing User-Defined Functions

 • Overview of Functions
 • Designing and Implementing Scalar Functions
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions
 • Considerations for Implementing Functions
 • Alternatives to Functions

Module 11: Responding to Data Manipulation via Triggers

 • Designing DML Triggers
 • Implementing DML Triggers
 • Advanced Trigger Concepts

Module 12: Using In-Memory Tables (InMemory OLTP)

 • Memory-Optimized Tables
 • Natively Compiled Stored Procedures

Module 13: Implementing Managed Code in SQL Server (CLR)

 • Introduction to CLR Integration in SQL Server
 • Implementing and Publishing CLR Assemblies

Module 14: Working with XML Data in SQL Server

 • Introduction to XML and XML Schemas
 • Storing XML Data and Schemas in SQL Server
 • Implementing the XML Data Type
 • Using the Transact-SQL FOR XML Statement
 • Getting Started with XQuery
 • Shredding XML

Module 15: Working with Spatial Data in SQL Server

 • Introduction to Spatial Data
 • Working with SQL Server Spatial Data Types
 • Using Spatial Data in Applications

Module 16: Working with BLOBs and Text Documents in SQL Server

 • Considerations for BLOB Data
 • Working with FILESTREAM
 • Using Full-Text Search

Module 17: SQL Server Concurrency

 • Concurrency and Transactions
 • Isolation Levels
 • Locking Internals

Module 18: Performance and Monitoring

 • Extended Events
 • Working with extended Events
 • Live Query Statistics
 • Optimize Database File Configuration
 • Metrics
 • Profiler and Tunning Advisor

Öncesinde Önerilenler

Sonrasında Önerilenler