MS/20764C : Administering a SQL Database Infrastructure

5 gün (30 Saat) İleri Seviye Sınıf / Online Veritabanı Yönetimi


SQL Server ve veritabanlarının yönetimi, izlenmesi, güvenliğinin sağlanması, performansının iyileştirilmesi, yedekleme, felaketten kurtarma, ilgili konfigurasyonların belirlenmesi ve SQL Server altyapısının geliştirilmesini içerir. "Administering a SQL Database Infrastructure" eğitimi ile bir veritabanı yöneticisinin ihtiyacı olan yeteneklerin geliştirilmesine odaklanılmaktadır. Saha tecrübesi ile en güncel bilgileri harmanladığımız bu eğitimin ardından Microsoft 70-464 sınavına girebilirsiniz.


Eğitim İçeriği

Module 1: SQL Server Security

 • Lesson
  • Authenticating Connections to SQL Server
  • Authorizing Logins to Connect to databases
  • Authorization Across Servers
  • Partially Contained Databases
 • Lab : Authenticating Users
  • Create Logins
  • Create Database Users
  • Correct Application Login Issues
  • Configure Security for Restored Databases

Module 2: Assigning Server and Database Roles

 • Lesson
  • Working with server roles
  • Working with Fixed Database Roles
  • Assigning User-Defined Database Roles
 • Lab : Assigning server and database roles
  • Assigning Server Roles
  • Assigning Fixed Database Roles
  • Assigning User-Defined Database Roles
  • Verifying Security

Module 3: Authorizing Users to Access Resources

 • Lesson
  • Authorizing User Access to Objects
  • Authorizing Users to Execute Code
  • Configuring Permissions at the Schema Level
 • Lab : Authorizing users to access resources
  • Granting, Denying, and Revoking Permissions on Objects
  • Granting EXECUTE Permissions on Code
  • Granting Permissions at the Schema Level

Module 4: Protecting Data with Encryption and Auditing

 • Lesson
  • Options for auditing data access in SQL Server
  • Implementing SQL Server Audit
  • Managing SQL Server Audit
  • Protecting Data with Encryption
 • Lab : Using Auditing and Encryption
  • Working with SQL Server Audit
  • Encrypt a Column as Always Encrypted
  • Encrypt a Database using TDE

Module 5: Recovery Models and Backup Strategies

 • Lesson
  • Understanding Backup Strategies
  • SQL Server Transaction Logs
  • Planning Backup Strategies
 • Lab : Understanding SQL Server recovery models
  • Plan a Backup Strategy
  • Configure Database Recovery Models

Module 6: Backing Up SQL Server Databases

 • Lesson
  • Backing Up Databases and Transaction Logs
  • Managing Database Backups
  • Advanced Database Options
 • Lab : Backing Up Databases
  • Backing Up Databases
  • Performing Database, Differential, and Transaction Log Backups
  • Performing a Partial Backup

Module 7: Restoring SQL Server 2016 Databases

 • Lesson
  • Understanding the Restore Process
  • Restoring Databases
  • Advanced Restore Scenarios
  • Point-in-Time Recovery
 • Lab : Restoring SQL Server Databases
  • Restoring a Database Backup
  • Restring Database, Differential, and Transaction Log Backups
  • Performing a Piecemeal Restore

Module 8: Automating SQL Server Management

 • Lesson
  • Automating SQL Server management
  • Working with SQL Server Agent
  • Managing SQL Server Agent Jobs
  • Multi-server Management
 • Lab : Automating SQL Server Management
  • Create a SQL Server Agent Job
  • Test a Job
  • Schedule a Job
  • Configure Master and Target Servers

Module 9: Configuring Security for SQL Server Agent

 • Lesson
  • Understanding SQL Server Agent Security
  • Configuring Credentials
  • Configuring Proxy Accounts
  • Analyzing Problems in SQL Server Agent
  • Configuring a Credential
  • Configuring a Proxy Account
  • Configuring and testing the Security Context of a Job

Module 10: Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications

 • Lesson
  • Monitoring SQL Server Errors
  • Configuring Database Mail
  • Operators, Alerts, and Notifications
  • Alerts in Azure SQL Database
 • Lab : Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications
  • Configuring Database Mail
  • Configuring Operators
  • Configuring Alerts and Notifications
  • Testing Alerts and Notifications

Module 11: Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell

 • Lesson
  • Getting Started with Windows PowerShell
  • Configure SQL Server using PowerShell
  • Administer and Maintain SQL Server with PowerShell
  • Managing Azure SQL Databases using PowerShell
 • Lab : Using PowerShell to Manage SQL Server
  • Getting Started with PowerShell
  • Using PowerShell to Change SQL Server settings

Module 12: Tracing Access to SQL Server with Extended events

 • Lesson
  • Extended Events Core Concepts
  • Working with Extended Events
 • Lab : Extended Events
  • Using the System_Health Extended Events Session
  • Tracking Page Splits Using Extended Events

Module 13: Monitoring SQL Server

 • Lesson
  • Monitoring activity
  • Capturing and Managing Performance Data
  • Analyzing Collected Performance Data
  • SQL Server Utility
 • Lab : Monitoring SQL Server

Module 14: Troubleshooting SQL Server

 • Lesson
  • A Trouble Shooting Methodology for SQL Server
  • Resolving Service Related Issues
  • Resolving Connectivity and Log-in issues
 • Lab : Troubleshooting Common Issues
  • Troubleshoot and Resolve a SQL Login Issue
  • Troubleshoot and Resolve a Service Issue
  • Troubleshoot and Resolve a Windows Login Issue
  • Troubleshoot and Resolve a Job Execution Issue
  • Troubleshoot and Resolve a Performance Issue

Module 15: Importing and Exporting Data

 • Lesson
  • Transferring Data to and from SQL Server
  • Importing and Exporting Table Data
  • Using bcp and BULK INSERT to Import Data
  • Deploying and Upgrading Data-Tier Application
 • Lab : Importing and Exporting Data
  • Import and Excel Data Using the Import Wizard
  • Import a Delimited Text File Using bcp
  • Import a Delimited Text File using BULK INSERT
  • Create and Test an SSIS Package to Extract Data
  • Deploy a Data-Tier Application

Öncesinde Önerilenler

Sonrasında Önerilenler