MS/10987C : Performance Tuning and Optimizing SQL Databases

4 gün (24 Saat) İleri Seviye Sınıf / Online Veritabanı Yönetimi


SQL Server diğer RDBMS'lere göre daha az bakıma ihtiyaç duyarmaktadır. SQL Server performansının üst limitlerine ulaşmak için çeşitli tekniklerden ve bileşenlerden faydalanabilirsiniz. "Performance Tuning and Optimizing SQL Databases" eğitimi ile donanım, sorgu, veritabanı ve server seviyesinde performans iyileştirici tekniklere odaklanıyoruz. 100 kat daha hızlı sorgulama yapabilmemizi sağlayan özelliklere değiniyor, server sağlığını izleme yöntemlerini ele alıyoruz.


Eğitim İçeriği

Module 1: SQL Server Architecture, Scheduling, and Waits

 • Lesson
  • SQL Server Components and SQL OS
  • Windows Scheduling vs SQL Scheduling
  • Waits and Queues
 • Lab : SQL Server Architecture, Scheduling, and Waits

Module 2: SQL Server I/O

 • Lesson
  • Core Concepts
  • Storage Solutions
  • I/O Setup and Testing
 • Lab : Testing Storage Performance

Module 3: Database Structures

 • Lesson
  • Database Structure Internals
  • Data File Internals
  • TempDB Internals
 • Lab : Database Structures

Module 4: SQL Server Memory

 • Lesson
  • Windows Memory
  • SQL Server Memory
  • In-Memory OLTP
 • Lab : SQL Server Memory

Module 5: SQL Server Concurrency

 • Lesson
  • Concurrency and Transactions
  • Locking Internals
 • Lab : SQL Server Concurrency

Module 6: Statistics and Index Internals

 • Lesson
  • Statistics Internals and Cardinality Estimation
  • Index Internals
  • Columnstore Indexes
 • Lab : Statistics and index Internals

Module 7: Query Execution and Query Plan Analysis

 • Lesson
  • Query execution and optimizer internals
  • Query execution plans
  • Analyzing query execution plans
  • Adaptive query processing
 • Lab : Query execution and query plan analysis

Module 8: Plan Caching and Recompilation

 • Lesson
  • Plan cache internals
  • Troubleshooting plan cache issues
  • Automatic tuning
  • Query store
 • Lab : Plan caching and recompilation

Module 9: Extended Events

 • Lesson
  • Extended events core concepts
  • Working with extended events
 • Lab : Extended events

Module 10: Monitoring, Tracing, and Baselining

 • Lesson
  • Monitoring and tracing
  • Baselining and benchmarking
 • Lab : Monitoring, Tracing and Baselining

Öncesinde Önerilenler

Sonrasında Önerilenler