C/PDE : Python Dili Esasları

3 gün (18 Saat) Orta Sınıf / Online NoSQL ve Büyük Veri


Python anlaşılması oldukça kolay ve yetenekli bir dildir. Platformdan bağımsız çalışma özelliği sayesinde neredeyse her türlü işletim sisteminde ve cihazda kullanabilir. Uygulama geliştirme, veri işleme, resim işleme, robotik kodlama, yapay zeka çalışmaları ve daha bir çok alanda kullanabileceğiniz bu dil giderek genişleyen açık kaynak kütüphane havuzuna, güçlü ve paylaşımcı bir topluluğa sahip. "Python Dilinin Esasları" eğitiminde tüm çalışma alanları için gerekli olan konulara odaklanıyoruz. Döngüler, karar yapıları, kullanışlı veri tipleri fonksiyonlar ve daha fazlası ile güçlü bir başlangıç yapıyoruz.


Eğitim İçeriği

Module 1: Python Dili ve Özellikleri

 • Python Dili ve Çalışılabilecek Platformalar
 • Python için Ortamın Hazırlanması
 • Package ve Module Kavramları Temelleri

Module 2: Python Çalışma Ortamı Oluşturma

 • Anaconda, Visual Studio Code, Jupyter ve Jupyter Lab Tanıma
 • Ekrana Yazdırma, Bazı Kullanışlı Shell Komutları ile Çalışma
 • Markdown Dili ile Çalışma (Dokumantasyon için)
 • Builtin Paket nesneleri ile çalışma
 • Paket indirme ve Paketler Hakkında Bilgi Alma
 • Help, dir ile Nesneler Hakkında Bilgi Alma

Module 3: Standart Veri Tipleri

 • Primitive Tipler, Container Tipler
 • Mutable, immutable tanışma
 • Operatorler
 • Kullanıcıdan Alınan Girdilerle Çalışma
 • Veri Tipleri Arasında Dönüşüm

Module 4:Metinsel İfadelere Özel

 • Str Tipi Fonksiyonları
 • Kaçış İfadeleri ve Raw Str
 • Unicode, Encode, Decode Temel
 • Str Formatlama Yöntemleri

Module 5: Zamansal Veri Tipleri

 • Date, Datetime, Time, Timedelta
 • strftime ve strptime ile Çalışma

Module 6: Karar Yapıları ve Döngüler

 • if, elif, else ve Alternatif Yazımlar
 • Ternary Kullanımı
 • Match Kullanımı
 • for Döngüsü ve Alternatif Yazımlar
 • while, else Döngüsü
 • continue, break Kullanımı

Module 7: Hatalar ve Hata Yönetimi

 • Mantıksal Hatalar, Synatax Hataları, RunTime Hataları
 • try, except, else, finally Kullanımı
 • raise ile bilinçli hata oluşturma
 • Custom Hata Üretme

Module 8: Fonksiyonlar

 • def ile Fonskiyon Tanımlama
 • Parametre kullanımı ve return
 • Sınırsız Parametre Tanımlama Yöntemleri
 • İç İçe Fonksiyonlar
 • Recursive Fonksiyonlar
 • Scope Kavramı
 • Anonymous Fonksiyonlar (Lambda)

Module 9: Tuple ve List Tipi Özel

 • List ve Tuple Karakteristik Özellikleri
 • List ve Tuple Oluşturma Yöntemleri
 • Elemanlara Ulaşmak
 • Kullanışlı Fonksiyonlar
 • List Elemanlarını Güncellemek

Module :10 Set ve Dict Tipi Özel

 • Set ve Dict Karakteristik Özellikleri
 • Set ve Dict Tanımlama Yöntemleri
 • Set Fonksiyonları
 • Dict Elemanlarına Ulaşmak
 • Değer Atama

Module 11: Kullanışlı Kod Yapıları

 • Unpacking
 • Map, Zip, Filter, Reduce, Enumerate Kullanımı

Module 12: Nesne Yönelimli Programlama

 • Class ve Method Kavramı
 • Inheritance, Encapsulation, Polymorphism
 • public, private Nesneler
 • static Nesneler
 • __init__, __del__, __str__ vb. Metotlar
 • property Fonksiyon Tanımlama
 • abstractmethod Tanımlama
 • Decorator Fonksiyon Tanımlama

Module 13:Package ve Module Kavramları

 • İndirme ve Ortama Dahil Etme
 • Toplu Halde Paket İndirme
 • Path ekleme
 • Package ve Module oluşturma
 • import ve reload Etme
 • Farklı from, import Yöntemleri ve Etkileri
 • Virtual Environment oluşturmak

Öncesinde Önerilenler

Sonrasında Önerilenler