C/QSDEV : Qlik Sense Geliştirici

2 gün (12 Saat) İleri Seviye Sınıf / Online İş Zekası ve İleri Analitik


Qlik Sense raporlarını (app) geliştiren uzmanlara hitap etmektedir. "Qlik Sense Geliştirici" eğitimi ile server yönetimi dışında kalan tüm geliştirici 'know-how'ına sahip olabilirsiniz. Bu eğitimde çeşitli veri kaynaklarına bağlanma, arayüz ve scriptler yardımıyla veri kaynaklarının düzenlenmesi, düzenlenen veri kaynaklarının dimensional model prensiplerine göre modellenmesi, raporlama bileşenlerinin etkili rapor tasarlama tekniklerine göre bir araya getirilmesi, raporların yayınlanması ve Qlik Sense ürün ailesine ait bileşenlerin kullanımı hakkında detaylı bilgiye sahip olursunuz.


Eğitim İçeriği

Rapor Uygulaması (Application)

 • Qlik Sense ürün ailesini tanıma
 • Qlik Sense uygulama bileşenlerini anlama
 • QIX Engine esasları
 • Hub, App ve Sheet oluşturma ve düzenleme
 • Görsel bileşenlerin özelliklerinin kullanımı
 • Görsel bileşenler üzerinden Qlik Script ifadeleri kullanımı
 • Qlik cloud üzerinde hub oluşturma, yükleme ve paylaşım
 • Data Profiler ve Insight kullanımı
 • Alternative Dimension, Measure kullanımı
 • Rapor filtreleme çeşitleri ve Qlik renklerini yorumlama
 • Qlik Branch üzerinden Custom Visual ekleme
 • Harita kullanımı
 • Master Item (Dimension, Measure, Visualizations) ile çalışma
 • Sunuma hazırlama, Bookmark ve Stories oluşturma
 • Qlik Analytic Platform (QAP) kullanımı
 • Qlik Dev-Hub kullanımı

Veri Kaynaklarına Bağlanma ve Veri Yükleme

 • Varsayılan uygulama ayarlarının belirlenmesi
 • Statik veri kümesi oluşturma
 • İlişkisel veritabanlarına bağlantı
 • Office dokümanlarına bağlantı
 • Klasörlere bağlantı
 • Qlik Market veri bağlantısı oluşturma
 • Web sayfalarına bağlantı
 • Tablo, alan seçimi ve satır filtreleme

Veri Düzenleme

 • Data Manager ile çalışma
 • Data Load Editor ile çalışma
 • Qlik Script dili ve SQL ile çalışma
 • Koşul ekleme (Where, Exists, If, IsNull, WildMatch vs.)
 • Sıralama ve gruplama
 • Pivot, Unpivot
 • Concatenate ve Join ile tabloları birleştirme
 • Bucket oluşturma
 • Qlik Script fonksiyonları
 • Hesaplanmış alan oluşturma
 • Alt sorgular oluşturma ve bellekten sorgulama

Veri Modeli Oluşturma

 • Dimensional Model esasları
 • Mapping ve Join işlemleri
 • İlişki tanımlama, Synthetic Key oluşturma, AutoNumber kullanımı
 • Takvim tablosu oluşturma
 • Aynı tabloyu farklı roller için çoklama (Role-Playing)
 • Inline ile statik tablo oluşturma
 • Qualify ve rename ile alanların isimlendirilmesi
 • Alanları gizleme
 • Bellekteki nesnelerin kaldırılması
 • Döngü oluşturma (While, For Next)
 • Değişken tanımlama
 • Peek komutu ile değer çekme
 • Synthetic Key ve Circular Reference Yönetimi
 • Set analizleri ile kompleks hesaplamalar

İpuçları ve Püf Noktalar

 • Debug modu kullanımı
 • Limitli veri yükleme
 • QVD dosyaları oluşturma
 • QVD dosyaları ile yüksek hızlı veri işleme
 • Aynı desendeki dosyaları birleştirme
 • Artan (Incremental) veri yükleme tekniği

Öncesinde Önerilenler

Sonrasında Önerilenler