MS/DA-100 : Analyzing Data with Power BI

4 gün (24 Saat) Orta Seviye Sınıf / Online İş Zekası ve İleri Analitik


Power BI ürünü ile uçtan uca iş zekası yapmak oldukça kolay. "Analyzing Data with Power BI" eğitiminde verinin analiz için hazırlanması, düzenlenmesi, modellenmesi, raporlanması, raporların güvenliğinin sağlanması ve raporların paylaşması gibi konulara odaklanıyoruz. İleri analitik bileşenlerin kullanımı ve yazdırmaya uygun pixel perfect olarak isimlendirilen Paginated Report ile neler yapılabileceğine değiniyoruz. Dilerseniz eğitimden sonra Microsoft'un DA-100 sınavına girebilir, Data Analyst olma yolunda büyük bir adım atabilirsiniz.


Eğitim İçeriği

Module 1: Introduction

 • Lesson
  • The Power BI Portfolio
  • Identifying Tasks of the Data Analyst
 • Lab : Getting Started
  • Getting Started

Module 2: Getting and Profiling Data

 • Lesson
  • Data Sources
  • Storage Modes
  • Query Performance
  • Data Profiling
 • Lab : Preparing Data in Power BI Desktop
  • Prepare Data

Module 3: Cleaning and Transforming Data

 • Lesson
  • User-Friendliness
  • Combining Queries
  • Data cleaning and transformation
  • Advanced capabilities
  • Configuring data loading and resolving errors
 • Lab : Loading Data in Power BI Desktop
  • Loading Data

Module 4: Designing a Data Model

 • Lesson
  • Data modeling basics
  • Measures and Dimensions
  • Model Performance
 • Lab : Data Modeling in Power BI Desktop
  • Create Model Relationships
  • Configure Tables
  • Review the model interface
  • Create Quick Measures

Module 5: Developing a Data Model

 • Lesson
  • Common data modeling techniques
  • Adding columns to support the data model
  • Row-level security
  • Q&A considerations
 • Lab : Advanced Data Modeling
  • Create a man-to-many relationship
  • Enforce row-level security

Module 6: Creating Model Calculations with DAX

 • Lesson
  • Introduction to DAX
  • Creating tables and columns
  • Measures
  • The CALCULATE expression
  • Time-Intelligence functions
 • Lab : Using DAX in Power BI - Part 1
  • Create Calculated tables
  • Create Measures
 • Lab : Using DAX in Power BI - Part 2
  • Work with Filter content
  • Work with Time-Intelligence
  • Publish the Power BI Desktop file

Module 7: Optimizing Model Performance

 • Lesson
  • Fine-tune the data model
  • Cardinality
  • Identifying performance issues

Module 8: Creating Reports

 • Lesson
  • Selecting a visualization
  • Configuring visualizations
  • Formatting pages
  • Enhancing the report
 • Lab : Designing a report in Power BI Desktop - Part 1
  • Create a report
  • Sign in to the Power BI Service

Module 9: Enhancing Reports for Usability and Performance

 • Lesson
  • Bookmarks and navigation
  • Designing cohesive pages and interactions
  • Improving reports
 • Lab : Designing a report in Power BI Desktop - Part 2
  • Configure Sync Slicers
  • Configure Drill-through
  • Add Conditional Formatting
  • Add Bookmarks and Buttons
  • Explore the Report

Module 10: Creating Dashboards

 • Lesson
  • Dashboard design
  • Real-time dashboards
  • Dashboard enhancements
 • Lab : Creating a Power BI Dashboard
  • Create a Dashboard
  • Refresh the dataset
  • Review the dashboard

Module 11: Enhancing Reports and Applying Advanced Analytics

 • Lesson
  • Navigation
  • Basic analysis
  • Grouping, binning, and clustering
  • Analysis over time
  • Advanced analysis
 • Lab : Data Analysis in Power BI Desktop
  • Create a report
  • Create a Scatter chart
  • Create a Forecast
  • Work with a Decomposition Tree
  • Work with Key Influencers

Module 12: Managing and Sharing Power BI Assets

 • Lesson
  • Dataset management
  • Enhancing datasets
  • Configure row-level security
  • Create and Manage workspaces
  • Enhancing datasets and reports in the workspace
  • Sharing and distributing content
 • Lab : Publishing and Sharing Power BI Content
  • Configure dataset security
  • Share a Dashboard
  • Publish an APP

Module 13: Working with Paginated Reports in Power BI

 • Lesson
  • Introduction to Paginated Reports
  • Data sources and datasets
  • Adding visual elements
  • Enhancing and publishing reports
 • Lab : Creating a Paginated report
  • Getting Started
  • Develop the report

Öncesinde Önerilenler

Sonrasında Önerilenler