C/QSEU : Qlik Sense Son Kullanıcı

2 gün (12 Saat) Giriş Seviyesi Sınıf / Online İş Zekası ve İleri Analitik


Daha çok raporların analizlerine odaklanan son kullanıcılara için hazırlanan "Qlik Sense Son Kullanıcı" eğitimimiz, çeşitli veri kaynaklarına bağlanma, editor ile verinin düzenlenmesi, veri görselleştirme bileşenlerinin etkili şekilde kullanımı, veri modellemenin önemi, temel ifadelerin raporlara uygulanması ve raporların sunuma hazırlanması hakkındadır.


Eğitim İçeriği

Modül 1: Qlik Sense Başlangıç (Intro)

 • Qlik veri işleme metodolojisi ve avantajları
 • İnteraktif veri analizi ve görsel nesneler ile çalışma
 • Qlik Sense Search ile gelişmiş arama tekniklerinin kullanımı

Modül 2: Rapor Uygulaması (Application)

 • Yeni uygulama başlatma
 • Veri kaynaklarına erişim
 • Data Manager Kullanımı
 • Veri Yükleme Paneli (Data Load Editor) ile veri düzenleme
 • Model Görüntüleyici (Model Viewer) ile model oluşturma
 • Veri Yöneticisi (Data Manager) ile model oluşturma ve hızlı veri düzenleme
 • Boyut (Dimension), Ölçüm (Measure) ve Görsel (Visualizations- Value Colors) Ana öge (Master Item) tanımlama
 • Rapor filtreleme çeşitleri ve Qlik renklerini yorumlama

Modül 3: Veri Görselleştirme (Data Visualization)

 • Tablo ve Matris(Pivot) oluşturma
 • Grafik (Bar, Pie, Line) ve Harita görselleri oluşturma
 • KPI Oluşturma
 • Görseller üzerinde Alternatif (Alternative) analizler sunma
 • Sıralama (Sorting)
 • Hiyerarşi oluşturma ve detaylandırma (Drilldown)
 • Filtre oluşturma
 • Seçim imi (Bookmark) oluşturma

Modül 4: Qlik Script İfadeleri (Expressions)

 • Temel fonksiyonların kullanımı
 • Değişken tanımlama
 • Grafiklere koşula bağlı tanımlar ekleme
 • Set ifadeleri ile gelişmiş hesaplar oluşturma

Modül 5: Sunum (Presentation)

 • Analiz Öyküleri (Data Storytelling) oluşturma
 • Dış ortama aktarma (Export)

Öncesinde Önerilenler

Sonrasında Önerilenler