C/USEG : Uzman Seviye Excel Eğitimi

3 gün (18 saat) Uzman Seviye Sınıf / Online Ofis ve İş Verimliliği


Açıklama : İleri Excel eğitimi almış ya da VLOOKUP, COUNTIF, SUMIF gibi fonksiyonları, PivotTable, Subtotal gibi araçları etkin kullanan ve bununla beraber Excel üzerinde daha etkili kullanım deneyimine sahip olmak isteyen kullanıcılar için, veri analiz araçları, ileri arama fonksiyonları ve etkili Excel araçlarını etkin kullanmayı amaçlayan bir eğitimdir.Ön koşul olarak ileri seviye Excel gerektirmektedir.


Eğitim İçeriği

Modül 1:Verileri İnceleme

 • Hedef Ara ile Çözümleme
 • Çözücü ile Modelleme Yapmak
 • Tek Değişkenli ve Çift Değişkenli Veri Tabloları Oluşturmak
 • Senaryolar ile İleriye Yönelik Projeksiyonlar Oluşturmak
 • Koşullu Toplam Sihirbazı
 • Gelişmiş Filtre İçin Özel Kriter Bölgeleri Belirlemek

Modül 2:İleri Fonksiyonlar

 • Dinamik Aramalar Yapmak (Index, Match)
 • İçiçe Aramaları Kullanmak (Vlookup, Hlookup)
 • Finansal Ödeme Fonksiyonları (PMT, PPMT, IPMT)
 • Farklı Veri Tiplerini Birleştirmek (Dollar, Text)
 • İleri Metin Bölme ve Birleştime Teknikleri (Rept, Len, Search, Trim)
 • Denetim Fonksiyonları (If, Iserror, Isna, Isblank, Isnumber)
 • Tablolarda Birden Fazla Kritere Göre Özet Oluşturmak (Sumproduct)
 • İleriye Yönelik Tahminlerde Bulunmak (Forecast)
 • Çok Koşullu Fonksiyonlar (Sumifs,Countifs)
 • Arama ve Veri tabanı Fonksiyonları – (Düşeyara, Yatayara, VSeçtopla, VSeçsay, VSeçort, Vseçmak,VSeçmin)

Modül 3:Dış Verilerle Çalışmak

 • Veritabanı Sorgusu
 • Excel Sorgusu
 • Web Sorgusu

Modül 4:Pratik Yöntemler

 • Kısayol tuşları
 • Fonksiyonlarda ve Veri Analizinde Pratik Yöntemler
 • Kayıt Makroları ile Efektif Çözümler

Modül 5: Güvenlik

 • Çalışma Kitabı, Çalışma Sayfası ve Hücreleri Koruma
 • Doküman Şifreleme
 • İzin

Diğer Örnek Uygulamalar

 • Örnek bir listede tekrar eden kayıtların renklendirilmesi
 • Listede varolan kayıtların yeniden girilmesinin engellenmesi
 • Tekrar Eden Kayıtların Ayıklanması
 • Gruplandırılmış listelerin boşlukları doldurarak Excel tablolarına dönüştürülmesi
 • Listelerde özel sıralama kriterleri belirlenmesi
 • Özet tablolarda hesaplanmış alanların işlem sıralarının belirlenmesi
 • Dinamik adlar kullanarak, kategorileri dinamik grafikler tasarlamak
 • Tablolar Arasında İlişkisel Yapı Tasarlamak

Öncesinde Önerilenler

Sonrasında Önerilenler