SE/VGVSQ : BI Engineer BootCamp SQL Sorgulama

4 Hafta Orta Seviye Sınıf / Online Veritabanı Geliştirme ve Sorgulama


Bu eğitimde MS SQL Server Sorgulama (Querying)


Eğitim İçeriği

Aktiviteler

 • Araştırma ve Kaynak Tarama
 • Haftalık Soru Cevaplar
 • Haftalık/Aylık Quizler
 • Online Konu Anlatımları
 • Online Eğitimler
 • Araştırma Becerilerini Güçlendirme
 • Makale Yazımı
 • Video Sunumları

Modül 1: Microsoft SQL Sunucusuna Giriş

 • SQL Server‘ ın Temel Mimarisi
 • SQL Server ve Sürümleri
 • SQL Server Management Studio’ ya Başlarken
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Modül 2:T-SQL Sorgulamaya Giriş

 • T-SQL’e Giriş
 • Set'leri Anlamak
 • Predicate Mantığını Anlamak
 • SELECT İfadelerinde Mantıksal İşlem Sırasını Anlama
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Modül 3: SELECT Sorguları Yazma

 • Basit SELECT İfadeleri Yazma
 • DISTINCT İle Yinelemeleri Ortadan Kaldırma
 • Sutün Ve Tablo Diğer Adlarını Kullanma
 • Basit CASE İfadeleri Yazma
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Modül 4 : Birden Çok Tabloyu Sorgulama

 • JOIN'leri Anlamak
 • Inner Joins Sorgulama
 • Outer Joins Sorgulama
 • Cross Joins ve Self Joins ile Sorgulama
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Modül 5 : Verileri Sıralama ve Filtreleme

 • Verileri Sıralama
 • Verileri Predicate ile Filtreleme
 • TOP ve OFFSET-FETCH ile Verileri Filtreleme
 • Bilinmeyen Değerlerle Çalışma
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Modül 6 : SQL Server Veri Türleriyle Çalışma

 • SQL Server Veri Türlerine Giriş
 • Karakter Verileriyle Çalışma
 • Tarih ve Saat Verileriyle Çalışma
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Modül 7 : Verileri Değiştirmek için DML Kullanma

 • Tablolara Veri Ekleme
 • Verileri Değiştirme ve Kaldırma
 • Otomatik Sütun Değerleri Oluşturma
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Modül 8 : Yerleşik İşlevleri Kullanma

 • Built-In Fonksiyonlarla Sorgu Yazma
 • Dönüştürme İşlevlerini Kullanma
 • Mantıksal İşlevleri Kullanma
 • NULL ile Çalışmak için İşlevleri Kullanma
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Modül 9 : Verileri Gruplama ve Birleştirme

 • Toplama İşlevlerini Kullanma
 • GROUP BY Maddesinin Kullanılması
 • HAVING ile Grupları Filtreleme
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Modül 10 : Alt Sorguları Kullanma

 • Bağımsız Alt Sorgular Yazma
 • İlişkili Alt Sorgular Yazma
 • EXISTS Tahminini Alt Sorgularla Kullanma
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Modül 11 :Tablo İfadelerini Kullanma

 • View'leri Kullanma
 • Satır İçi TVF’leri Kullanma
 • Türetilmiş Tabloları Kullanma
 • CTE’leri Kullanma
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Modül 12 :Set Operatörlerini Kullanma

 • UNION Operatörü ile Sorgu Yazma
 • EXCEPT ve INTERSECT Kullanma
 • APPLY Kullanma
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Modül 13 : Pencere Sıralaması Kaydırma ve Toplama İşlevlerini Kullanma

 • OVER ile Windows Oluşturma
 • Window Fonksiyonlarını Keşfetme
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Modül 14 : PIVOT ve Gruplama Setleri

 • PIVOT ve UNPIVOT ile Sorgu Yazma
 • Gruplama Kümeleriyle Çalışma
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Modül 15 : Depolanan Prosedürleri Yürütme

 • Stored Procedure'lerle Verileri Sorgulama
 • Stored Procedure'e Parametreleri Geçirme
 • Basit Stored Procedure'ler Oluşturma
 • Dinamik SQL ile Çalışma
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Modül 16 : T-SQL İle Programalama

 • T-SQL Programlama Öğeleri
 • Program Akışını Kontrol Etme
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Modül 17 : Error Handling Uygulama

 • T-SQL Error Handling Uygulanması
 • Yapılandırılmış İstisna İşlemeyi Uygulama
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Modül 18 : İşlemleri Uygulama

 • İşlemler ve Veri Tabanı Motoru
 • İşlemleri Kontrol Etmek
 • Modül İncelemesi ve Çıkarımlar

Öncesinde Önerilenler

 • Devcosci BI Engineer Bootcamp

  SQL Server, Querying, Development, Modelling, Reporting, SQL Server Integration Services

   Bu seride öncesinde önerilen herhangi bir eğitim mevcut değil.

Sonrasında Önerilenler