SE/VGVSD : BI Engineer BootCamp SQL Geliştirme

4 Hafta Orta Seviye Sınıf / Online Veritabanı Geliştirme ve Sorgulama


Bu eğitimde MS SQL Server Geliştirme (Development)


Eğitim İçeriği

Aktiviteler

 • Araştırma ve Kaynak Tarama
 • Haftalık Soru Cevaplar
 • Haftalık/Aylık Quizler
 • Online Konu Anlatımları
 • Online Eğitimler
 • Araştırma Becerilerini Güçlendirme
 • Makale Yazımı
 • Video Sunumları

Module 1 : Veri Tabanı Geliştirmeye Giriş

 • SQL Server Platformuna Giriş
 • SQL Server Veri Tabanı Geliştirme Görevleri
 • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar

Module 2 : Tabloları Tasarlama ve Uygulama

 • Tabloları Tasarlamak
 • Veri Tipleri
 • Şemalarla Çalışma
 • Tablo Oluşturma ve Değiştirme
 • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar

Module 3 : Gelişmiş Tablo Tasarımları

 • Verileri Bölümleme
 • Verileri Sıkıştırma
 • Zamanlar Tablolar
 • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar

Module 4 : Kısıtlamalarla Veri Bütünlüğünün Sağlanması

 • Veri Bütünlüğünün Uygulanması
 • Data Domain Bütünlüğünü Uygulama
 • Varlık ve Bilgi Bütünlüğünü Uygulama
 • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar

Module 5 : Dizinlere Giriş

 • Temel Dizin Oluşturma Kavramları
 • Veri Türleri ve Indexler
 • Yığınlar Clustered ve Nonclustered Indexler
 • Tek Sutün ve Birleşik İndexler
 • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar

Module 6 : Optimize Edilmiş Index Stratejileri Tasarlama

 • Index Stratejileri
 • Indexleri Yönetme
 • Yürütme Planları
 • Veri Tabanı Motoru Ayarlama Danışmanlığı
 • Sorgu Deposu
 • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar

Module 7 : Columnstore Index

 • Columnstore İndexlere Giriş
 • Columnstore İndexleri Oluşturma
 • Columnstore İndexleri İle Çalışma
 • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar

Module 8 : Viewsleri Tasarlama Ve Uygulama

 • Viewlere Giriş
 • Viewleri Oluşturma ve Yönetme
 • Viewler için Performansla İlgili Hususlar
 • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar
 • Module 9 : Stored Procedure Tasarlama ve Uygulama

  • Stored Procedure'lere Giriş
  • Stored Procedure'ler ile Çalışma
  • Parametreli Stored Procedure Uygulama
  • Yürütme Bağlamını Kontrol etme
  • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar

  Module 10 : Kullanıcı Tanımlı İşlevleri Tasarlama ve Uygulama

  • Fonksiyonlara Genel Bakış
  • Scalar Fonksiyonları Tasarlama ve Uygulama
  • Table-Valued Fonksiyonları Uygulama ve Tasarlama
  • Fonksiyonları Uygulamaya Yönelik Hususlar
  • Fonksiyonlara Alternatifler
  • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar

  Module 11 : Triggersler Aracılığıyla Veri Manipülasyonuna Yanıt Verme

  • DML Triggersleri Tasarlama
  • DML Triggersleri Uygulama
  • Gelişmiş Triggers Kavramları
  • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar

  Module 12 : In-Memory Tabloları Kullanma

  • Memory için Optimize Edilmiş Tablolar
  • Yerel Olarak Derlenmiş Saklanan Prosedürler
  • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar

  Module 13 : Yönetilen Kodları SQL Server’da Uygulama

  • SQL Server’da CLR Entegrasyonuna Giriş
  • CLR Derlemelerini Uygulama ve Yayınlama
  • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar

  Module 14 : XML Verilerini SQL Server’da Saklama ve Uygulama

 • XML ve XML Şemalarına Giriş
 • XML Verilerini ve Şemalarını SQL Server’da Saklama
 • XML Veri Türünü Uygulama
 • TRANSACT-SQL FOR XML İfadesini Kullanma
 • XQuery İle Başlarken
 • XML Parçalama
 • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar
 • Module 15 : Spatial Verileri SQL Server’da Saklama ve Sorgulama

 • Spatial Data Verilerine Giriş
 • SQL Server Uzamsal Veri Türleriyle Çalışma
 • Uygulamalarda Uzamsal Verileri Kullanma
 • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar
 • Module 16 : BLOB’ları ve Metin Belgelerini SQL’de Saklama ve Sorgulama

 • BLOB Verileri için Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • FILESTREAM ile Çalışmak
 • Full-Text Kullanma
 • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar
 • Module 17 : SQL Server Eş Zamanlığı

 • Eşzamanlılık ve Transactions
 • Dahili Parçaları Kilitleme
 • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar
 • Module 18 : Performans ve İzleme

 • Genişletilmiş Etkinlikler
 • Genişletilmiş Etkinliklerle Çalışma
 • Canlı Sorgu İstatislikleri
 • Veritabanı Dosya Yapılandırmasını Optimize Etme
 • Metrikler
 • Modul İncelemesi ve Çıkarımlar
 • Öncesinde Önerilenler

  Sonrasında Önerilenler