Azure Synapse Analytics Data Lake Data Warehouse Power BI Spark Pool SQL Pool Veri Gölü Spark Veri Ambarı Veri Bilimi Veri Bilimcisi Data Science Data Scientist Azure ML Makine Öğrenimi Machine Learning Power Platform Power Apps Power Automate Power Virtual Agents Devcosci Bilişim Duyuru Yetiştirme Programı Devcosci Etkinlikleri MVP Time Intelligence DAX