MS/20762C : Developing SQL Databases

5 gün (30 Saat) İleri Seviye Sınıf / Online Veritabanı Geliştirme ve Sorgulama


SQL Server Veritabanlarının tasarlanması, geliştirilmesi, performansının artırılması, izlenmesi ve bu konudaki çalışmaları yürütmek için kullanılan araçları kapsar. "Developing SQL Databases" eğitiminde genel olarak veritabanı dosyaları, table, view, function, procedure, trigger, index, in-memory oltp, in-memor dw ve ilişkili nesneler oluşturulur. temel veri tipleri ile birlikte blob, json, xml ve spatial türden verilerle çalışılır. Hata ve transaciton yönetimi, partition, compression, temporary table gibi özellikler aktif edilir. CLR entegrasonu ile .net kodları kullanılarak SQL Server yeteneklerinin nasıl geliştirileceği incelenir. Bu eğitimden sonra Microsoft 70-762 sınavına girebilirsiniz.


Eğitim İçeriği

Module 1: Introduction to Database Development

 • Lessons
  • Introduction to the SQL Server Platform
  • SQL Server Database Development Tasks

Module 2: Designing and Implementing Tables

 • Lessons
  • Designing Tables
  • Data Types
  • Working with Schemas
  • Creating and Altering Tables
 • Lab : Designing and Implementing Tables
  • Designing Tables
  • Creating Schemas
  • Creating Tables

Module 3: Advanced Table Designs

 • Lessons
  • Partitioning Data
  • Compressing Data
  • Temporal Tables
 • Lab : Using Advanced Table Designs
  • Partitioning Data
  • Compressing Data

Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints

 • Lessons
  • Enforcing Data Integrity
  • Implementing Data Domain Integrity
  • Implementing Entity and Referential Integrity
 • Lab : Using Data Integrity Through Constraints
  • Add Constraints
  • Test the Constraints

Module 5: Introduction to Indexes

 • Lessons
  • Core Indexing Concepts
  • Data Types and Indexes
  • Heaps, Clustered, and Nonclustered Indexes
  • Single Column and Composite Indexes
 • Lab : Implementing Indexes
  • Creating a Heap
  • Creating a Clustered Index
  • Creating a Covered Index

Module 6: Designing Optimized Index Strategies

 • Lessons
  • Index Strategies
  • Managing Indexes
  • Execution Plans
  • The Database Engine Tuning Advisor
  • Query Store
 • Lab : Optimizing Indexes
  • Using Query Store
  • Heaps and Clustered Indexes
  • Creating a Covered Index

Module 7: Columnstore Indexes

 • Lessons
  • Introduction to Columnstore Indexes
  • Creating Columnstore Indexes
  • Working with Columnstore Indexes
 • Lab : Using Columnstore Indexes
  • Creating a Columnstore Index
  • Create a Memory Optimized Columnstore Table

Module 8: Designing and Implementing Views

 • Lessons
  • Introduction to Views
  • Creating and Managing Views
  • Performance Considerations for Views
 • Lab : Designing and Implementing Views
  • Creating Standard Views
  • Creating an Updateable view

Module 9: Designing and Implementing Stored Procedures

 • Lessons
  • Introduction to Stored Procedures
  • Working with Stored Procedures
  • Implementing Parameterized Stored Procedures
  • Controlling Execution Context
 • Lab : Designing and Implementing Stored Procedures
  • Create Stored procedures
  • Create Parameterized Stored procedures
  • Changes Stored Procedure Execution Context

Module 10: Designing and Implementing User-Defined Functions

 • Lessons
  • Overview of Functions
  • Designing and Implementing Scalar Functions
  • Designing and Implementing Table-Valued Functions
  • Considerations for Implementing Functions
  • Alternatives to Functions
 • Lab : Designing and Implementing User-Defined Functions
  • Format Phone numbers
  • Modify an Existing Function

Module 11: Responding to Data Manipulation via Triggers

 • Lessons
  • Designing DML Triggers
  • Implementing DML Triggers
  • Advanced Trigger Concepts
 • Lab : Responding to Data Manipulation by Using Triggers
  • Create and Test the Audit Trigger
  • Improve the Audit Trigger

Module 12: Using In-Memory Tables

 • Lessons
  • Memory-Optimized Tables
  • Natively Compiled Stored Procedures
 • Lab : Using In-Memory Database Capabilities
  • Using Memory-Optimized Tables
  • Using Natively Compiled Stored procedures

Module 13: Implementing Managed Code in SQL Server

 • Lessons
  • Introduction to CLR Integration in SQL Server
  • Implementing and Publishing CLR Assemblies
 • Lab : Implementing Managed Code in SQL Server
  • Assessing Proposed CLR Code
  • Creating a Scalar-Valued CLR Function
  • Creating a Table Valued CLR Function

Module 14: Storing and Querying XML Data in SQL Server

 • Lessons
  • Introduction to XML and XML Schemas
  • Storing XML Data and Schemas in SQL Server
  • Implementing the XML Data Type
  • Using the Transact-SQL FOR XML Statement
  • Getting Started with XQuery
  • Shredding XML
 • Lab : Storing and Querying XML Data in SQL Server
  • Determining when to use XML
  • Testing XML Data Storage in Variables
  • Using XML Schemas
  • Using FOR XML Queries
  • Creating a Stored Procedure to Return XML

Module 15: Storing and Querying Spatial Data in SQL Server

 • Lessons
  • Introduction to Spatial Data
  • Working with SQL Server Spatial Data Types
  • Using Spatial Data in Applications
 • Lab : Working with SQL Server Spatial Data
  • Become Familiar with the Geometry Data Type
  • Add Spatial Data to an Existing Table
  • Find Nearby Locations

Module 16: Storing and Querying BLOBs and Text Documents in SQL Server

 • Lessons
  • Considerations for BLOB Data
  • Working with FILESTREAM
  • Using Full-Text Search
 • Lab : Storing and Querying BLOBs and Text Documents in SQL Server
  • Enabling and Using FILESTREAM Columns
  • Enabling and Using File Tables
  • Using a Full-Text Index

Module 17: SQL Server Concurrency

 • Lessons
  • Concurrency and Transactions
  • Locking Internals
 • Lab : SQL Server Concurrency
  • Implement Snapshot Isolation
  • Implement Partition Level Locking

Module 18: Performance and Monitoring

 • Lessons
  • Extended Events
  • Working with extended Events
  • Live Query Statistics
  • Optimize Database File Configuration
  • Metrics
 • Lab : Monitoring, Tracing, and Baselining
  • Collecting and Analyzing Data Using Extended Events
  • Implementing Baseline Methodology

Öncesinde Önerilenler

Sonrasında Önerilenler