MS/AI-102 : Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution

4 Gün (24 Saat) Orta Seviye Sınıf / Online Veritabanı Geliştirme ve Sorgulama


Bir Azure Yapay Zeka Çözümü Tasarlamak ve Uygulamak, Azure Bilişimsel Hizmetler, Azure Bilişsel Arama ve Microsoft Bot Çerçevesinden yararlanan yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmak isteyen yazılım geliştiricilere yöneliktir. Kurs, programlama dili olarak C# veya Python kullanacaktır.


Eğitim İçeriği

Module 1: Introduction to AI on Azure

 • Lesson
  • Introduction to Artificial Intelligence
  • Artificial Intelligence in Azure
 • Lab : Validate lab environment

Module 2: Developing AI Apps with Cognitive Services

 • Lesson
  • Getting Started with Cognitive Services
  • Using Cognitive Services for Enterprise Applications
 • Lab : Get Started with Cognitive Services
 • Lab : Manage Cognitive Services Security
 • Lab : Monitor Cognitive Services
 • Lab : Use a Cognitive Services Container

Module 3: Getting Started with Natural Language Processing

 • Lesson
  • Analyzing Text
  • Translating Text
 • Lab : Analyze Text
 • Lab : Translate Text

Module 4: Building Speech-Enabled Applications

 • Lesson
  • Speech Recognition and Synthesis
  • Speech Translation
 • Lab : Recognize and Synthesize Speech
 • Lab : Translate Speech

Module 5: Creating Language Understanding Solutions

 • Lesson
  • Creating a Language Understanding App
  • Publishing and Using a Language Understanding App
  • Using Language Understanding with Speech
 • Lab : Create a Language Understanding App
 • Lab : Create a Language Understanding Client Application
 • Lab : Use the Speech and Language Understanding Services

Module 6: Building a QnA Solution

 • Lesson
  • Creating a QnA Knowledge Base
  • Publishing and Using a QnA Knowledge Base
 • Lab : Create a QnA Solution

Module 7: Conversational AI and the Azure Bot Service

 • Lesson
  • Bot Basics
  • Implementing a Conversational Bot
 • Lab : Create a Bot with the Bot Framework SDK
 • Lab : Create a Bot with Bot Framework Composer

Module 8: Getting Started with Computer Vision

 • Lesson
  • Analyzing Images
  • Analyzing Videos
 • Lab : Analyze Images with Computer Vision
 • Lab : Analyze Video with Video Indexer

Module 9: Developing Custom Vision Solutions

 • Lesson
  • Image Classification
  • Object Detection
 • Lab : Classify Images with Custom Vision
 • Lab : Detect Objects in Images with Custom Vision

Module 10: Detecting, Analyzing, and Recognizing Faces

 • Lesson
  • Detecting Faces with the Computer Vision Service
  • Using the Face Service
 • Lab : Detect, Analyze, and Recognize Faces

Module 11: Reading Text in Images and Documents

 • Lesson
  • Reading text with the Computer Vision Service
  • Extracting Information from Forms with the Form Recognizer service
 • Lab : Read Text in Images
 • Lab : Extract Data from Forms

Module 12: Creating a Knowledge Mining Solution

 • Lesson
  • Implementing an Intelligent Search Solution
  • Developing Custom Skills for an Enrichment Pipeline
  • Creating a Knowledge Store
 • Lab : Create an Azure Cognitive Search solution
 • Lab : Create a Custom Skill for Azure Cognitive Search
 • Lab : Create a Knowledge Store with Azure Cognitive Search

Öncesinde Önerilenler

Öncesinde önerilen herhangi bir eğitim mevcut değil.

Sonrasında Önerilenler

Sonrasında önerilen herhangi bir eğitim mevcut değil.