MS/PL-600 : Power Platform Solution Architect

4 Gün (24 Saat) İleri Seviye Sınıf / Online Ofis ve İş Verimliliği


Çözüm Mimarı, genel bir çözümün başarılı bir şekilde tasarlanmasından, uygulanmasından, devreye alınmasından ve benimsenmesinden sorumludur. Çözüm Mimarı, çözümün şimdi ve gelecekte müşterinin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar. Bu eğitimde katılımcılar, bir Çözüm Mimarının bir uygulama sırasında aldığı, güvenliği, entegrasyonları, Power Apps mimarisini, Power Automate mimarisini ve daha fazlasını kapsayan kararları öğreneceklerdir. Bu kurs size Çözüm Mimarı rolüne giriş yapmak için tasarlanmıştır.


Eğitim İçeriği

Module 1: Becoming a Solution Architect/Getting to know your customer

 • Lesson
  • Define a Solution Architect
  • Role of a Solution Architect on projects
  • Project Methodology
  • Getting to know your customer
  • Group exercise - Getting to know your customer

Module 2: Conceptualizing the design from requirement

 • Lesson
  • How to lead the requirement collection effort
  • Using fit gap analysis
  • Pillars of good architecture
  • Blueprinting the solution architecture
  • Group exercise - Design from requirements

Module 3: Project governance and working as a team

 • Lesson
  • Solution Architect's role in project governance
  • Techniques for keeping a project on track
  • Scenarios that could cause a project to fail
  • Group exercise - Project governance and working as a team

Module 4: Power Platform Architecture

 • Lesson
  • Key Power Platform architecture components
  • Understand how platform design and limits influence solution architectures
  • Updates and feature releases
  • Understand how to communicate how the platform meets customer needs

Module 5: Data Modeling

 • Lesson
  • Data model influences
  • Data model strategy
  • Data types
  • Data relationships
  • Group exercise - Data modeling

Module 6: Analytics and artificial intelligence

 • Lesson
  • Planning and evaluating requirements
  • Operational reporting
  • Power BI
  • Enterprise BI
  • Pre-built insights and custom AI

Module 7: Power Apps Architecture

 • Lesson
  • Discuss options for apps and how to choose where to start
  • Discuss app composition options
  • Using components as part of your app architecture
  • Considerations for including Portals as an app in your architecture
  • Group exercise - Power Apps Architecture topics

Module 8: Application Lifecycle Management (ALM)

 • Lesson
  • Microsoft vision and Solution Architect's role in ALM
  • Environment strategies
  • Defning a solution structure for your deliverable
 • Lab : ALM Hands-on Lab

Module 9: Power Automate Architecture

 • Lesson
  • Discuss options for automation and custom logic
  • Review considerations for using triggers and common actions
  • Explore using Business Process Flows (BPF) to guide users through business processes
  • Group Exercise - Evaluate scenarios for Power Automate usage

Module 10: Security Modeling

 • Lesson
  • Solution Architect's role in security modeling
  • Discovery and learning your client's environment
  • Controlling access to environments and resources
  • Controlling access to CDS Data
  • Group Exercise - Security Modeling

Module 11: Integration

 • Lesson
  • Solution Architects role in Integrations
  • What is an integration and why do we need it
  • Platform features that enable integration
  • CDS Event Publishing
  • Scenarios for group discussion

Module 12: Dynamics 365 Applications Architecture

 • Lesson
  • Solution Architect's role when deploying Dynamics 365 apps
  • Architecture Considerations for primary apps
  • Group Exercise - App specific working groups evaluate requirements

Module 13: Power Virtual Agents architecture

 • Lesson
  • Introduction
  • Chatbot options
  • Chatbot concepts
  • Best practices
  • Integrate chatbots
  • Power Virtual Agents in Microsoft Teams

Module 14: Robotic Process Automation

 • Lesson
  • Introduction
  • Power Automate Desktop
  • Recording and editing tasks
  • Running desktop flows
  • Process advisor

Module 15: Testing and Go Live

 • Lesson
  • Solution Architect's role with testing and go live
  • Planning for testing
  • Planning for go live

Öncesinde Önerilenler

Öncesinde önerilen herhangi bir eğitim mevcut değil.

Sonrasında Önerilenler

Sonrasında önerilen herhangi bir eğitim mevcut değil.