MS/PL-200 : Microsoft Power Platform Functional Consultant

5 Gün (30 Saat) Orta Seviye Sınıf / Online Ofis ve İş Verimliliği


Power Platform, kuruluşlara iş süreçlerini otomatikleştirme, kendi zengin uygulama deneyimlerini geliştirme ve müşterilerle daha iyi ve daha hızlı bağlantı kurma gücü verir. Bu derste öğrenciler keşif yapmayı, gereksinimleri yakalamayı, konu uzmanları ve paydaşları dahil etmeyi, gereksinimleri çevirmeyi ve Power Platform çözümlerini ve uygulamalarını yapılandırmayı öğrenecekler. Uygulama geliştirmeleri, özel kullanıcı deneyimleri, sistem entegrasyonları, veri dönüşümleri, özel süreç otomasyonu ve özel görselleştirmeler oluşturmak için öğrendiklerini uygulamalı laboratuvarlarla tamamlayacaklar.


Eğitim İçeriği

Module 1: Introduction to the Power Platform

 • Lesson
  • Power Platform overview
 • Lab : Validate lab environment

Module 2: The Functional Consultant role

 • Lesson
  • Consultant skills overview
  • Create and validate documentation
  • Engage stakeholders
  • Perform quality assurance
  • Configure integrations

Module 3: Work with Dataverse

 • Lesson
  • Work with the data model
  • Create and manage processes
  • Work with AI Builder
  • Configure Dataverse settings
  • Import and export data
  • Use tabular reporting options
  • Configure security settings
 • Lab : Create an app
 • Lab : Create tables and columns
 • Lab : Create relationships
 • Lab : Additional table options

Module 4: Make Power Apps

 • Lesson
  • Make model-driven apps
  • Make canvas apps
  • Make portal apps
 • Lab : App designer
 • Lab : Modify forms
 • Lab : Modify views
 • Lab : Build dashboards
 • Lab : Canvas app fundamentals
 • Lab : Work with data and services
 • Lab : User experience

Module 5: Build Power Automate flows

 • Lesson
  • Build flows
  • Build business process flows
  • Build UI flows
 • Lab : Create users
 • Lab : Create security role
 • Lab : Configure a new business rule
 • Lab : Advanced business rules
 • Lab : Create a flow
 • Lab : Build approval flow
 • Lab : Build a business process flow
 • Lab : Add branching to business process flow

Module 6: Work with Power Virtual Agents

 • Lesson
  • Create a chatbot
  • Configure topics
  • Automate and integrate
  • Configure entities
  • Test and publish chatbots
 • Lab : Create a chatbot

Module 7: Analyze data with Power BI

 • Lesson
  • Get started with Power BI
  • Model data in Power BI
  • Create visualizations
  • Create dashboards
  • Publish and share in Power BI
 • Lab : Build a Word template
 • Lab : Build an Excel template
 • Lab : Duplicate detection
 • Lab : Import data
 • Lab : Export data
 • Lab : Bulk delete

Öncesinde Önerilenler

Öncesinde önerilen herhangi bir eğitim mevcut değil.

Sonrasında Önerilenler

Sonrasında önerilen herhangi bir eğitim mevcut değil.