C/INT-Synapse : Introduction to Azure Synapse Analytics

1 gün (6 saat) Orta Seviye Online İş Zekası ve İleri Analitik


Azure Synapse Analytics ürününü tanıma ve öne çıkan özelliklerini keşfetme, Data Warehouse, Advanced Analytics ve Real-Time Analytics çözüm senaryolarının incelenmesi


Eğitim İçeriği

Introduction to Azure Synapse Analytics

 • What is azure Synapse Analytics?
 • Azure Synapse Analytics features
  • Workload Management
  • Result-set Cache
  • Materialized Views
 • Types of Solution Scenarios
  • Modern Data Warehouse workloads
  • Advanced Analytical Workloads
  • Real-time analytics
 • Create an Azure Synapse Analytics Workspace
 • Explore Azure Synapse Studio
 • Connecting to Azure Synapse Analytics with SQL Server Management Studio (SSMS)
 • Querying Azure Synapse Analytics with Power BI
 • Azure Azure Synapse Analytics Table Geometries
 • Using PolyBase to Load Data into Azure Synapse Analytics
 • Create external data source connection
 • Importing Data from Azure Blob Store into Azure Synapse Analytics
 • Orchestrate data movement and transformation in Azure Synapse Pipeline
 • Query data in the lake using Azure Synapse serverless SQL pools

Öncesinde Önerilenler

Öncesinde önerilen herhangi bir eğitim mevcut değil.

Sonrasında Önerilenler

Sonrasında önerilen herhangi bir eğitim mevcut değil.