E/DRWS-Spark : Stream Processing with Azure Databricks (Spark Engine)

60 dk Orta Seviye Online Seminer ve Web Yayını


Akış (Stream) halindeki verilerle gerçek zamanlı (Real-Time) analizler yapmak geleneksel yöntemlerin dışına çıkmayı gerektirir. Bu konuda kullanılan teknolojilerin çalışma şekillerinde de bir takım farklılıklar mevcuttur. Bu etkinlikte akış halindeki verilerin analiziyle ilişkili kavramlar ve lambda mimarisi hakkında konuşacak, Azure Event Hub - Azure IoT Hub ve Azure Databricks servisleri üzerinde akış halindeki verilerin nasıl analiz edildiğine odaklanacağız.


Eğitim İçeriği

Stream Processing Konsepti

  • Farklı Bakış Açıları ile Veri Türleri
  • Büyük Veri Nedir?
  • Veri Analizi Süreçleri
  • Veri Analizi Sürecinde Karşılaşılan Ana Mücadele Noktaları
  • Lambda Architecture
  • Stream Processing (ve Real-Time Analytics) Konsepti
  • Azure Event Hub (Azure IoT Hub) Servisinin Açılması
  • Azure Databricks (Spark Engine) Servisinin Açılması
  • Azure Databricks Üzerinde Stream Processing

Öncesinde Önerilenler

Öncesinde önerilen herhangi bir eğitim mevcut değil.

Sonrasında Önerilenler

Sonrasında önerilen herhangi bir eğitim mevcut değil.